• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča
  • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179
DISKUS HERNIJA

DISKUS HERNIJA

Diskus hernija je jedno od najčešćih oboljenja kičmenog stuba. Može se javiti u svim životnim dobima i kod oba pola, ali je najzastupljenija kod osoba u najproduktivnijem periodu života, između tridesete i pedesete godine starosti. U novom tekstu na našem blogu možete pročitati koji su uzroci, tipovi i simptomi ove bolesti, kao i kako se ona leči.

FIZIJATRIJSKO LEČENJE INFLAMATORNIH REUMATSKIH BOLESTI

FIZIJATRIJSKO LEČENJE INFLAMATORNIH REUMATSKIH BOLESTI

Inflamatorne ili zapaljenske reumatske bolesti su vrlo zastuljene u našoj populaciji, a smatra se da je broj ljudi koji od njih boluju čak i veći od zvaničnog, jer se dosta osoba javlja lekaru tek kada simptomi postanu jako izraženi.
Da bismo uputili pacijente u ovu podmuklu vrstu oboljenja, ali i razbili brojne predrasude koje o njima postoje, u ovom tekstu možete pročitati više o fizijatrijskom pristupu lečenju zapaljenskog reumatizma, kao i o značaju obraćanja LEKARU FIZIJATRU radi uspešnog lečenja.