• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča
 • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179
lecenje-preloma-kod-dece

Prelomi kod dece su vrlo česti. Lečenje preloma podrazumeva imobilizaciju, tj. stavljanje gipsa. Tokom, ali i nakon skidanja gipsa sledi rehabilitacija. Njen cilj je oporavak dela tela koji se nalazi (ili se nalazio) pod gipsom, ali i održavanje/jačanje ostalih mišića na telu radi poboljšanja sveopšteg zdravstvenog stanja organizma i potpune rehabilitacije.

Najčešći prelomi kod dece

 • u zglobu lakta (suprakondilarni, lateralni kondil, radius, ulna)
 • podlaktice
 • butne kosti
 • potkolenice

 

Komplikacije preloma

 • Mekotkivne povrede (otok, hematom)
 • Vaskularne komplikacije (kompartment, Sudeck)
 • Neurološke komplikacije
 • Kontrakture

 

LEČENJE PRELOMA

Cilj lečenja je razrešiti dilemu kada započeti, kako i koliko dugo sprovoditi fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Plan lečenja preloma

I faza – U toku imobilizacije

 • aktivni pokreti – distalni delovi (prsti, šake i stopala)
 • IF (interferentne) struje – kroz otvore na gipsu ili kod spoljašnjeg fiksatora
 • Vertikalizacija

 

II faza – Po skidanju imobilizacije

 • nega kože i rane
 • aktivni pokreti do granice bola
 • po zarastanju rane i otpadanju krasti intenzivna fizikalna terapija

 

III faza – Fizikalna terapija

 • Elektroterapija (IF struje, DD struje, EF lekova) za resorpciju otoka i hematoma, poboljšanje vaskularizacije i formiranje kalusa. Elektrostimulacija lediranih mišića kod neurogenih lezija i hipotrofija
 • Kineziterapija (pasivni, aktivno potpomognuti i aktivni pokreti) za povećanje obima pokreta i jačanje muskulature

 

IV faza

 • Laseroterapija – na bolne tačke
 • Termo – hidro – kinezi terapija
 • Radna terapija

 

APSOLUTNA KONTRAINDIKACIJA, odnosno ono što se NIKAKO NE SME RADITI po skidanju imobilizacije su vežbe u toploj vodi i sa morskom soli, kao i magnetoterapija kod dece ispod 14 godina.

Ne treba svako dete lečiti fizikalnim procedurama. Lekar fizijatar na osnovu pregleda donosi odluku o tome, pa ukoliko dete ima samo postimobilizacione kontrakture i hipotrofiju, dovoljna je obuka za vežbe i postepeno opterećenje.

ALI, kod prisustva hematoma i otoka, neuroloških ispada i vaskularnih komplikacija, fizikalna terapija SE SPROVODI i to što ranije, jer se time skraćuje lečenje i dovodi do kompletnog ili maksimalnog funkcionalnog oporavka.

Intenzitet vežbi zavisi od:

 • Težine preloma
 • Zarastanja
 • Dozvoljenog opterećenja od strane ortopeda

 

Lečenje traje do 3 meseca, do kada se dete oslobađa i fizičkih aktivnosti.

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*