• Bele Bartoka 24a, Beograd, Borča
  • 011 3321 138, 011 3328 870, 064 1224179

Ko smo mi

Naša web adresa je: www.drvergas.com.

Komentari

Pre objavljivanja vašeg komentara, vršiće se provera podobnosti od strane administratora sajta. Svaka zloupotreba je kažnjiva po zakonu, te nije dozvoljeno ostavljati komentare koji na bilo koji način vređaju i diskriminišu bilo koga.

Kada posetioci sajta ostave komentare, vrši se prikupljanje podataka koji su prikazani u formi komentara, kao i IP adrese i brauzera, da bi se sprečila zloupotreba i detektovali spam podaci.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na ordinacijavergas@gmail.com ili bilo koji drugi komentar koji je dostupan na našem sajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, email adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Takođe, prilikom prijave na naš Newsletter, neophodno je da podelite svoju email adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno.

Mediji – Fotografije i video zapisi

Ukoliko postavljate fotografije ili video materijal u komentarima, trebalo bi izbegavati one koje su zaštićene autorskim pravima. Pre objavljivanja vaše fotografije ili video materijala, vršiće se provera autentičnosti od strane administratora sajta.

Zabranjeno je preuzimati fotografije sa našeg sajta, jer su zaštićene autorskim pravima.

Tekstovi

Svi tekstovi na našem sajtu su autorski, tako da neovlašćeno preuzimanje istih može lako da se proveri, što vas može dovesti do neprijatnih situacija. Tekstovi su proistekli iz ličnih i profesionalnih stavova samog autora, i ni na koji način nemaju za cilj vređanje, ponižavanje i omalovažavanje bilo koje osobe. 

Ukoliko u komentarima ostavljate neki stručni ili kopirani tekst, pre njegovog objavljivanja, vršiće se provera autentičnosti od strane administratora sajta. Tek nakon provere, tekst će biti objavljen.

Cookies- kolačići

Ukoliko ostavite komentar na našem sajtu, možda će vam biti traženo da ostavite svoje ime, email adresu i eventualno još neke podatke. Ovo je procedura koja vam olakšava da sledeći put kada ostavite komentar nećete morati ponovo da popunjavate svoje podatke.

Takođe, u skladu sa politikom privatnosti, stranica prikuplja i privremene cookies, koji ne sadrže lične podatke i bivaju obrisani u trenutku kada napustite sajt.

Šta su kolačići?

Cookies – kolačići su tekstualne datoteke koje služe za prikupljanje podataka o korišćenju sajta. Svrha prikupljanja podataka putem kolačića nema u cilju da identifikuje korisnike sajta, već da poboljša sadržaj sajta i unapredi Vaše korisničko iskustvo.

Vrste kolačića :

Neophodni kolačići – pomažu posetiocima da koriste sajt, omogućavajući osnovne funkcije poput navigacije kroz sajt i pristup zaštićenim delovima sajta. Sajt ne može ispravno funkcionisati bez ovih kolačića.
Statistički kolačići – pomažu razumevanje načina na koji posetioci sajta koriste naš sajt tako što anonimno prikupljaju i prijavljuju podatke.
Marketinški kolačići – pomažu omogućavanje dobrog korisničkog iskustva i prilagođavanje i unapređivanje sadržaja sajta.

Informacije koje se automatski prikupljaju putem cookies-a mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija.

Zaštita podataka o ličnosti

Ordinacija Vergaš je vrlo posvećena čuvanju podataka posetilaca sajta. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko imamo Vašu saglasnost za to, ili smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti. U tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,

Koliko dugo se čuvaju vaši podaci

Podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost. Ukoliko se, npr. odjavite sa našeg Newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani.

Koja prava imate u vezi čuvanja vaših podataka

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:
  • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
  • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
  • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
  • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
  • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
  • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu.

Izmene politike privatnosti

Administrator sajta zadržava pravo da ažurira ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu.