Stručni tekstovi

Artroza kolenog zgloba - GONARTROZA

Artroza predstavlja degenerativno oboljenje zglobova koje nastaje zbog istrošenosti zglobne hrskavice i može da se javi kod svakog čoveka odgovarajuće starosne dobi. Već između 30. i 40. godine života se kod otprilike polovine stanovništva mogu dokazati artrotične promene zglobova, a posle 60. godine skoro kod svakoga.

Može biti primarna (kada je istrošenost zglobova ušlo vijena isključivo starosnom dobi) i sekundarna(uslovljena drugim uzrocima-urođene i stečene deformacije zglobova, zapaljenje zgIobova, poremećaji metabolizma,...).

Artroza nastaje kao posledica dugotrajnog preopterećen]a koje tokom godina dovodi do postepenog oštećenja zglobne hrskavice. Kao jedan od zglobova koji je izložen opterećenju već samom telesnom težinom a i drugim,koleni zglob je i najčešće zahvaćen ovim oboljenjem.

Gonartroza (artroza kolenog zgloba) se češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Već u mladosti tegobe od strane kolena mogu biti značajno izražene i one se mogu objasniti procesom trošenja zglobnih površina kolenske čašice i femura (natkolena kost), tzv.hondropatija patele. Uzrok promena u ovom periodu su najčešće urođene deformacije kolenske čašice kao i povrede potencirane intenzivnim bavljenjem sportom (npr.džogiranje) i ako se nastavi sa trošenjem zgloba razvija se tzv. femuropatelarna artroza koja se može proširiti i na druge zglobove. U početnom stadijumu artroze, tokom više godina najčešće, tegobe nisu naročito izražene i uglavnom se otkriva rentgenološki gde se uočava suženje zglobne pukotine. Vremenom, dolazi do sve većeg propadanja vlakana koja se nalaze u slojevima hrskavice. Razgradnja može biti tolika da na mestima najvećeg opterećenja hrskavica bude potpuno istrošena tako da ogoljena kost reaguje stvaranjem novog tkiva koje se ni po elastičnosti a ni po glatkoći ne može porediti sa hrskavicom. Ove promene se odražavaju i na funkciju samog zgloba. Naime, hrskavica koja je svojom elastičnošću predstavljala amortizer pri velikim opterećenjima, a glatkoćom omogućavala maksimalnu pokretljivost zgloba bez trenja, sada biva zamenjena tkivom drugačijih osobina što umnogome menja kvalitet funkcionisanja samog zgloba. U daljem toku bolesti počinju da se javljaju tegobe u smislu bola u kolenu kod dužeg sedenja sa savijenim kolenima, bolovi pri početku kretanja kod pravljenja prvog koraka posle dužeg mirovanja, bolovi u kolenima pri penjanju uz stepenice, a naročito pri silaženju,... Veliko opterećenje zgloba može da izazove usled jakog trenja i zapalienje unutrašnje ovojnice zgloba,a posledica toga su i otok zgloba. Jači bolovi koji se javljaju i u miru i ograničenje pokretljivosti. Dolazi do pojave zglobnog izliva sa takođe negativnim posledicama po stabilnost i funkciju zgloba. Ova tečnost je i slabijeg kvaliteta tako da više ne ispunjava funkciju podmazivanja i ishrane preostale hrskavice. Sve ovo su tegobe kada se pacijenti najčešće i obraćaju lekaru i kada lekar na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, rentgenološkog nalaza, artroskopije, laboratorijev. postavlja dijagnozu ove bolesti.

Lečenje gonartroze usmereno je u više pravaca - borba protiv bolova i zapaljenja, ponovo uspostavljanje i održanje pokretljivosti, poboljšanje ishrane zgloba i hrskavice profilaksa degenerativnih promena mišića, tetiva i ligamenata,... Svi ovi terapijski ciljevi se postižu upotrebom odgovarajućih lekova koje prepiše lekar s ciljem da se smanji zapaljen je i bol (antireumatici,analgetici) i naravno fizikalnom terapijom koja ima veliku ulogu. Primenom odgovarajućih procedura fizikalne terapije postiže se opuštanje i jačanje mišića, povećava pokretljivost i poboljšava metabolizam, smanjuje bol i otok,... Da bi se tegobe rede javljale ili bile manjeg intenziteta, potrebno je i da se pacijent pridržava nekoliko saveta: ukoliko ste gojazni-smanjite telesnu težinu, rasteretite kolena koliko je to moguće, ne klečite, ne podižite i ne nosite težak teret, vežbajte, bavite se sportom koji ne opterećuje kolena (vožnja bicikla, plivanje, šetnja), izbegavajte stepenice, pri sedenju ispružite noge, nosite udobnu obuću i naravno pridržavajte se lekarskih saveta kada je u pitanju uzimanje lekova.

« Nazad

Stručno osoblje

Profesionalna usluga

Dugogodišnje iskustvo

Tradicija i poverenje