Dijagnoza

OSTEOPOROZA je smanjenje koštane mase. Kosti postaju krte, tako da može doći do preloma, a najteže posledice su prelomi u predelu kuka.

GONARTROZA – generativno oboljenje kolena, koje nastaje zbog istrošenosti zglobne hrskavice, a u narodu poznato kao „okoštavanje“.

KOKSARTROZA je isto „okoštavanje“ u kukovima, a kada je proces u kičmi, onda je to spondiloza, spondiloartroza, diskartroza...

Sindrom BOLNO RAME spada u grupu takozvanog vanzglobnog reumatizma. Tu su još TENDINITI, TENOSINOVITI, EPIKONDILITI, TENISKI LAKAT, MIJALGIJE, MIOZITI ...
Takođe i „okoštavanje“ pripoja tetiva na kostima: „petni trn“ ...

VERTEBROGENI SINDROMI su bolovi duž kičmenog stuba. Najčešće je to lumbalni sindrom – bol u predelu slabinske kičme. Ako dođe do jačeg nadražaja nervnih korenova, javlja se takozvani „išijas“. Nekada „išijas“ za posledicu ima nemogućnost kontrole pokreta stopala. Stopalo „pada“ pri hodu kao posledica „oduzimanja“ odnosno paralize nerava peroneusa ili tibijalisa. Uzroci mogu biti razni pataloški procesi na kičmi i to od „okoštavanja“ i „diskusa“ pa do tumora. Iz tih razloga je bitna precizna dijagnoza. U slučaju nemogućnosti zadržavanja stolice ili mokraće, hitno se treba javiti lekaru. CERVIKALNI SINDROM se osim bolom u vratu, manifestuje i mnogim drugim simptomima (bol u potiljku, u ramenu i duž ruke, trnjenje prstiju, vrtoglavice...).

GIHT kao metabolički reumatizam traži dijetetski režim i lečenje. Oduzetost facijalnog nerva zahteva odmah sveobuhvatnu terapiju.

Povrede – KONTUZIJA, KOMOCIJE, DISTROZIJE, LUKSACIJE i FRAKTURE zahtevaju proces lečenja: od mirovanja i imobilizacije (gips) pa do fizikalne terapije.

HEMIPAREZE i HEMIPLEGIJE (šlogovi) posle hospitalnog lečenja i stacionarnih rehabilitacija, zahtevaju nastavak lečenja kod kuće, odnosno u ambulantnim uslovima... Oslabljenu rirkulaciju nastalu zbog raznih uzroka treba lečiti.

ŠEĆERNA BOLEST pored osnovne medikamentozne terapije nalaže i fizičku aktivnost i sveobuhvatnu fizikalnu terapiju.

BOL je zaštitni mehanizam organizma koji nastaje kao odgovor na oštećenje u najširem smislu i ne treba ga trpeti već lečiti.

Stručno osoblje

Profesionalna usluga

Dugogodišnje iskustvo

Tradicija i poverenje