Cenovnik Borča

Cene osnovnih usluga Borča :  

 
  Usluga Cena
1 Lekarski pregled / pre terapije 1.400 din
1 Lekarski pregled / kontrola 1.200 din
2 Lekarski pregled / kada pacijent ne ostaje na terapiji 3.000 din
3 Dnevna fizikalna terapija 1.200 din
4 Fizikalna terapija u stanu pacijenta 2.500 din
5 Fizikalna sa vakusakom ili trakcijom 1.800 din
6 Vakusak l 1.200 din
7 Vakusak ll 1.400 din
8 Trakcija kičme 1.200 din
9 Masaža 30 min 1.200 din
10 Individualne vežbe osnovne 1.200 din
11 Individualne vežbe složene 1.200 din
12 Teren lekar 4.000 din
13 Usluga medicinskog tehničara (davanje injekcija, previjanje) 500 din
14 Dve usluge medicinskog tehničara 800 din
15 Vežbe sala, osnovni paket-mesečno 1.700 din
16 AC program l 1.200 din
17 AC program ll 1.400 din

 

Stručno osoblje

Profesionalna usluga

Dugogodišnje iskustvo

Tradicija i poverenje