Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Vergaš

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Stručni testovi
 

Artroza kolenog zgloba - GONARTROZA

Artroza predstavlja degenerativno oboljenje zglobova koje nastaje zbog istrošenosti zglobne hrskavice i može da se javi kod svakog čo-veka odgovarajuće starosne dobi.Već između 30. i 40. godine života se kod otprilike polovine stanovništva mogu dokazati artrotične promene zglobova,a posle 60. godine skoro kod svakoga.

Može biti primarna(kada je istrošenost zglobova ušlo vijena isključivo starosnom dobi) i sekundarna(uslovljena drugim uzrocima-urođene i stečene deformacije zglobova,zapaljenje zgIobova,poremećaji metabolizma,...).

Artroza nastaje kao posledica dugotrajnog preopterećen]a koje tokom godina dovodi do postepenog oštećenja zglobne hrskavice.Kao jedan od zglobova koji je izložen opterećenju već samom telesnom težinom a i drugim,koleni zglob je i najčešće zahvaćen ovim oboljenjem.

Gonartroza(artroza kolenog zgloba) se češće javlja kod žena nego kod muškaraca.Već u mladosti tegobe od strane kolena mogu biti značajno izražene i one se mogu objasniti procesom trošenja zglobnih površina kolenske čašice i femura(natkolena kost),tzv.hondropatija patele.Uzrok promena u ovom periodu su najčešće urođene deformacije kolenske čašice kao i povrede potencirane intenzivnim bavljenjem sportom (npr.džogiranje) i ako se nastavi sa trošenjem zgloba razvija se tzv.femuropatelarna artroza koja se može proširiti i na druge zglobove. U početnom stadijumu artroze,tokom više godina najčešće,tegobe nisu naročito izražene i uglavnom se otkriva rentgenološki gde se uočava suženje zglobne pukotine.Vremenom,dolazi do sve većeg propadanja vlakana koja se nalaze u slojevima hrskavice. Razgradnja može biti tolika da na mestima najvećeg opterećenja hrskavica bude potpuno istrošena tako da ogoljena kost reaguje stvaranjem novog tkiva koje se ni po elastičnosti a ni po glatkoći ne može porediti sa hrskavicom. Ove promene se odražavaju i na funkciju samog zgloba. Naime,hrskavica koja je svojom elastičnošću predstavljala amortizer pri velikim opterećenjima, a glatkoćom omogućavala maksimalnu pokretljivost zgloba bez trenja, sada biva zamenjena tkivom drugačijih osobina što umnogome menja kvalitet funkcionisanja samog zgloba. U daljem toku bolesti počinju da se javljaju tegobe u smislu bola u kolenu kod dužeg sedenja sa savijenim kolenima, bolovi pri početku kretanja kod pravljenja prvog koraka posle dužeg mirovanja,bolovi u kolenima pri penjanju uz stepenice„a naročito pri silaženju,...Veliko opterećenje zgloba može da izazove usled jakog trenja i zapalienje unutrašnje ovojnice zgloba,a posledica toga su i otok zgloba Jači bolovi koji se javljaju i u miru i ograničenje pokretljivosti.Dolazi do pojave zglobnog izliva sa takođe negativnim posledicama po stabilnost i funkciju zgloba.Ova tečnost je i slabijeg kvaliteta tako da više ne ispunjava funkciju podmazivanja i ishrane preostale hrskavice.Sve ovo su tegobe kada se pacijenti najčešće i obraćaju lekaru i kada lekar na osnovu anamneze,kliničkog pregleda, rentgenološkog nalaza, artroskopije, laboratorijev. postavlja dijagnozu ove bolesti.

Lečenje gonartroze usmereno je u više pravaca- borba protiv bolova i zapaljenja,ponovo uspostavljanje i održanje pokretljivosti,poboljšanje ishrane zgloba i hrskavice„profilaksa degenerativnih promena mišića,tetiva i ligamenata,...Svi ovi terapijski ciljevi se postižu upotrebom odgovarajućih lekova koje prepiše lekar s ciljem da se smanji zapaljen je i bol(antireumatici,analgetici) i naravno fizikalnom terapijom koja ima veliku ulogu. Primenom odgovarajućih procedura fizikalne terapije postiže se opuštanje i jačanje mišića,povećava pokretljivost i poboljšava metabolizam,smanjuje bol i otok,... Da bi se tegobe rede javljale ili bile manjeg intenziteta,potrebno je i da se pacijent pridržava nekoliko saveta:ukoliko ste gojazni-smanjite telesnu težinu,rasteretite kolena koliko je to moguće, ne klečite, ne podižite i ne nosite težak teret, vežbajte,bavite se sportom koji ne opterećuje kolena(vožnja bicikla, plivanje, šetnja), izbegavajte stepenice, pri sedenju ispružite noge,nosite udobnu obuću i naravno pridržavajte se lekarskih saveta kada je u pitanju uzimanje lekova.

 

 
 
 
 
Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju " Dr Vergaš"
Bele Bartoka 24a, Borča
Tel: 011 3328 870; 3321 138
E-mail: ordinacija.vergas@open.telekom.rs
design by Norma Reclamare